Thành viên xavia2k5

Đang tải...

Hoạt động của xavia2k5

Điểm: 2,410 điểm (hạng #140)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 93 (trong đó có 75 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 114 (có 71 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 1
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 30 câu hỏi, 91 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 121 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 122 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Thành viên trong: 1 tháng
Loại: Thành viên
Họ và tên Xavia Tiny

Huy chương

Đồng

100 điểm x 1
Đọc giả hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 8
Thành tích hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Loading...
51,487 câu hỏi
190,399 câu trả lời
59,343 bình luận
9,658 thành viên