Thành viên tuongvy9647hn

Hoạt động của tuongvy9647hn

Điểm: 31,878 điểm (hạng #7)
Danh hiệu: Phó giáo sư
Các câu hỏi: 20 (trong đó có 2 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 2,946 (có 101 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 275
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 92 câu hỏi, 259 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 82 bỏ phiếu, 269 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 916 bỏ phiếu, 113 rút phiếu
Thành viên trong: 2 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Nguyễn Thị Tường Vy

Huy chương

Đồng

Biên tập viên hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
100 điểm x 1
Câu hỏi hot hạng III x 8
Cập nhật Thông tin đầy đủ x 1
Cập nhật ảnh đại diện x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 160
Thành tích hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 9
Điểm danh hạng III x 1
Bình luận hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 6
Trả lời tích cực hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Thành tích hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Chăm chỉ hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Bình luận hạng II x 1
Điểm danh hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 4

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Vì sự công bằng hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 3
Biên tập viên hạng I x 1
10,000 điểm x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1
Điểm danh hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1

 

 

47,524 câu hỏi
185,289 câu trả lời
58,521 bình luận
8,999 thành viên