search
Chào mừng bạn đến với Lớp 6/7 Hỏi Đáp, nơi bạn có thể đặt câu hỏi về các vấn đề trong học tập hoặc đời sống có liên quan và đồng thời tham gia trả lời nhanh chóng và dễ dàng. Hãy tham gia ngay vì chúng mình đang có nhiều sự kiện hấp dẫn và những phần quà siêu to khổng lồ chờ bạn đó!

Thành viên tuongvy9647hn

Hoạt động của tuongvy9647hn

Điểm: 17,653 điểm (hạng #9)
Danh hiệu: Tiến sĩ
Các câu hỏi: 20 (trong đó có 2 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 2,975 (có 108 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 278
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 98 câu hỏi, 271 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 87 bỏ phiếu, 282 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 930 bỏ phiếu, 114 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Biên tập viên hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
100 điểm x 1
Câu hỏi hot hạng III x 11
Cập nhật Thông tin đầy đủ x 1
Cập nhật ảnh đại diện x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 161
Thành tích hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 9
Điểm danh hạng III x 1
Bình luận hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 7
Trả lời tích cực hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Thành tích hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Chăm chỉ hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Bình luận hạng II x 1
Điểm danh hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 4

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Vì sự công bằng hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 4
Biên tập viên hạng I x 1
10,000 điểm x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1
Điểm danh hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Loading...
...