Thành viên tribach1234

Hoạt động của tribach1234

Điểm: 1,420 điểm (hạng #220)
Danh hiệu: Thần đồng
Các câu hỏi: 16 (trong đó có 6 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 134 (có 55 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 4
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 5 câu hỏi, 4 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 8 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 126 bỏ phiếu, 2 rút phiếu
Thành viên trong: 1 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Trịnh Trí Bách

Huy chương

Đồng

Đọc giả hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
100 điểm x 1
Tri ân hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 11
Câu trả lời hay hạng III x 22
Câu hỏi hot hạng III x 13
Trả lời tích cực hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 6
Trả lời tích cực hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 2
Loading...
53,336 câu hỏi
192,980 câu trả lời
59,781 bình luận
9,811 thành viên