Thành viên tribach1234


Hoạt động của tribach1234

Điểm: 1,340 điểm (hạng #323)
Danh hiệu: Thần đồng
Các câu hỏi: 13 (trong đó có 3 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 85 (có 15 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 1
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 4 câu hỏi, 4 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 7 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 75 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Thành viên trong: 5 tháng
Loại: Thành viên
Họ và tên Trịnh Trí Bách

Huy chương

Đồng

Đọc giả hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
100 điểm x 1
Tri ân hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 11
Câu trả lời hay hạng III x 8
Câu hỏi hot hạng III x 7
Trả lời tích cực hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 4
Trả lời tích cực hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
1,000 điểm x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
45,794 câu hỏi
185,136 câu trả lời
59,472 bình luận
8,680 thành viên