Thành viên thangminh123


Hoạt động của thangminh123

Điểm: 375 điểm (hạng #854)
Danh hiệu: Học sinh
Các câu hỏi: 7 (trong đó có 2 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 27 (có 1 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 28
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 8 câu hỏi, 16 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 20 bỏ phiếu, 4 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 24 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Thành viên trong: 3 tháng
Loại: Thành viên
Họ và tên Thắng Nguyễn

Huy chương

Đồng

Đọc giả hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 5
100 điểm x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 3
Câu trả lời hay hạng III x 2
Thành tích hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Câu hỏi hay hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
45,596 câu hỏi
184,869 câu trả lời
59,301 bình luận
8,593 thành viên