Thành viên thangminh123

Hoạt động của thangminh123

Điểm: 815 điểm (hạng #469)
Danh hiệu: Thần đồng
Các câu hỏi: 8 (trong đó có 2 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 62 (có 4 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 28
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 10 câu hỏi, 18 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 23 bỏ phiếu, 5 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 37 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Thành viên trong: 6 tháng
Loại: Thành viên
Họ và tên Thắng Nguyễn

Huy chương

Đồng

Đọc giả hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 5
100 điểm x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 4
Câu trả lời hay hạng III x 5
Thành tích hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Câu hỏi hay hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1

 

 

46,427 câu hỏi
184,049 câu trả lời
58,422 bình luận
8,944 thành viên