search
Chào mừng bạn đến với Lớp 6/7 Hỏi Đáp, nơi bạn có thể đặt câu hỏi về các vấn đề trong học tập hoặc đời sống có liên quan và đồng thời tham gia trả lời nhanh chóng và dễ dàng. Hãy tham gia ngay vì chúng mình đang có nhiều sự kiện hấp dẫn và những phần quà siêu to khổng lồ chờ bạn đó!

Thành viên supersmart2005

Hoạt động của supersmart2005

Điểm: 2,817 điểm (hạng #136)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 114 (trong đó có 11 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 200 (có 66 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 63
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 54 câu hỏi, 55 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 101 bỏ phiếu, 8 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 288 bỏ phiếu, 2 rút phiếu

Huy chương

Đồng

100 điểm x 1
Tri ân hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 24
Trả lời tích cực hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 26
Điểm danh hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 35
Bình luận hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 18
Câu hỏi hay hạng II x 6
Điểm danh hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Vì sự công bằng hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 4
Câu hỏi hay hạng I x 4
Câu trả lời hay hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1
Loading...
...