Thành viên quyet


Hoạt động của quyet

Điểm: 15,020 điểm (hạng #32)
Danh hiệu: Phó giáo sư
Các câu hỏi: 37 (trong đó có 21 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 922 (có 137 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 64
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 796 câu hỏi, 1,006 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 1,801 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 300 bỏ phiếu, 16 rút phiếu
Thành viên trong: 10 tháng
Loại: Thành viên
Họ và tên Quyết Trần Văn

Huy chương

Đồng

Đọc giả hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
100 điểm x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 10
Vì sự công bằng hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 32
Thành tích hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Bình luận hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 9

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 4
Điểm danh hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Biên tập viên hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 1
10,000 điểm x 1
Vì sự công bằng hạng I x 1
45,596 câu hỏi
184,869 câu trả lời
59,301 bình luận
8,593 thành viên