Thành viên phucvinh123

Hoạt động của phucvinh123

Điểm: 337 điểm (hạng #974)
Danh hiệu: Học sinh
Các câu hỏi: 13 (trong đó có 3 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 19 (có 1 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 7
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 15 câu hỏi, 36 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 43 bỏ phiếu, 8 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 15 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Thành viên trong: 1 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Bùi Phúc Vinh

Huy chương

Đồng

Đọc giả hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 2
Câu trả lời hay hạng III x 1
100 điểm x 1
Tri ân hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 4
Điểm danh hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 1

Vàng

Vì sự công bằng hạng I x 1

48,033 câu hỏi
185,878 câu trả lời
58,609 bình luận
9,102 thành viên