Thành viên phatzing012

Loading...

Hoạt động của phatzing012

Điểm: 190 điểm (hạng #1,901)
Danh hiệu: Học sinh
Các câu hỏi: 17 (trong đó có 2 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 57 (có 3 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 30
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 20 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Thành viên trong: 2 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Trần Nguyễn Hữu Phát

Huy chương

Đồng

Cập nhật Thông tin đầy đủ x 1
Cập nhật ảnh đại diện x 1
Tri ân hạng III x 1
100 điểm x 1
Đọc giả hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 4
Thành tích hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 3
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 14

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 10
Câu trả lời hay hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1

Vàng

Câu hỏi hot hạng I x 7
Loading...
48,809 câu hỏi
186,914 câu trả lời
58,760 bình luận
9,280 thành viên