search
Chào mừng bạn đến với Lớp 6/7 Hỏi Đáp, nơi bạn có thể đặt câu hỏi về các vấn đề trong học tập hoặc đời sống có liên quan và đồng thời tham gia trả lời nhanh chóng và dễ dàng. Hãy tham gia ngay vì chúng mình đang có nhiều sự kiện hấp dẫn và những phần quà siêu to khổng lồ chờ bạn đó!

Thành viên phamphuongthaoHoạt động của phamphuongthao

Điểm: 7,323 điểm (hạng #46)
Danh hiệu: Thạc sĩ
Các câu hỏi: 222 (trong đó có 185 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 219 (có 105 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 41
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 153 câu hỏi, 388 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 526 bỏ phiếu, 15 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 564 bỏ phiếu, 12 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Câu trả lời hay hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
100 điểm x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 103
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 128
Điểm danh hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 47
Thành tích hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 3

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Câu hỏi hot hạng II x 84
Câu hỏi hay hạng II x 10
Thành tích hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Điểm danh hạng II x 1
[badges/kpls2020_bac] x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Vì sự công bằng hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 34
Bỏ phiếu hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Loading...
...