Thành viên nguyenvietanhbt1

Hoạt động của nguyenvietanhbt1

Điểm: 694 điểm (hạng #529)
Danh hiệu: Thần đồng
Các câu hỏi: 14 (trong đó có 8 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 39 (có 5 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 1
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 33 câu hỏi, 30 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 61 bỏ phiếu, 2 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 37 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Thành viên trong: 1 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Nguyễn Việt Anh

Huy chương

Đồng

Đọc giả hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 6
100 điểm x 1
Tri ân hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 6
Thành tích hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 6
Chăm chỉ hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 4
Câu hỏi hay hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 2

 

 

46,819 câu hỏi
184,478 câu trả lời
58,475 bình luận
8,968 thành viên