Thành viên nguyenbaonhicpr177

Hoạt động của nguyenbaonhicpr177

Điểm: 24 điểm (hạng #7,363)
Danh hiệu: Học sinh
Các câu hỏi: 1
Các câu trả lời: 1
Các bình luận: 0
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 1 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Thành viên trong: 2 tuần
Loại: Thành viên
Họ và tên Nguyễn Bảo Nhi

Huy chương

48,032 câu hỏi
185,865 câu trả lời
58,607 bình luận
9,099 thành viên