search
Chào mừng bạn đến với Lớp 6/7 Hỏi Đáp, nơi bạn có thể đặt câu hỏi về các vấn đề trong học tập hoặc đời sống có liên quan và đồng thời tham gia trả lời nhanh chóng và dễ dàng. Hãy tham gia ngay vì chúng mình đang có nhiều sự kiện hấp dẫn và những phần quà siêu to khổng lồ chờ bạn đó!

Thành viên ngoclinhbui

Hoạt động của ngoclinhbui

Điểm: 2,913 điểm (hạng #128)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 156 (trong đó có 97 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 186 (có 29 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 13
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 2 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 2 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 116 bỏ phiếu, 4 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Câu trả lời hay hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
100 điểm x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 15
Vì sự công bằng hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 5
Thành tích hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 15
Điểm danh hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 7
Thành tích hạng II x 1

Vàng

Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Đọc giả hạng I x 1
Loading...
...