Thành viên ngoclinhbui

Loading...

Hoạt động của ngoclinhbui

Điểm: 2,895 điểm (hạng #111)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 156 (trong đó có 97 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 186 (có 29 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 13
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 2 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 2 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 107 bỏ phiếu, 4 rút phiếu
Thành viên trong: 3 tháng
Loại: Biên Tập Viên
Họ và tên

Huy chương

Đồng

Câu trả lời hay hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
100 điểm x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 15
Vì sự công bằng hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 4
Thành tích hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 8
Điểm danh hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 5
Thành tích hạng II x 1

Vàng

Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Đọc giả hạng I x 1
Loading...
49,628 câu hỏi
188,213 câu trả lời
58,972 bình luận
9,435 thành viên