Thành viên manhbt6810

Đang tải...

Hoạt động của manhbt6810

Điểm: 3,125 điểm (hạng #104)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 143 (trong đó có 118 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 161 (có 92 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 32
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 225 câu hỏi, 176 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 355 bỏ phiếu, 46 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 249 bỏ phiếu, 14 rút phiếu
Thành viên trong: 1 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Mạnh Phạm Xuân

Huy chương

Đồng

Câu hỏi hay hạng III x 26
Câu trả lời hay hạng III x 7
Tri ân hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
100 điểm x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 11
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1

Bạc

Câu hỏi hay hạng II x 1
Đọc giả hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Điểm danh hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Loading...
51,060 câu hỏi
189,879 câu trả lời
59,286 bình luận
9,642 thành viên