Thành viên manhbt6810

Loading...

Hoạt động của manhbt6810

Điểm: 1,206 điểm (hạng #247)
Danh hiệu: Thần đồng
Các câu hỏi: 87 (trong đó có 85 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 75 (có 23 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 28
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 123 câu hỏi, 120 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 232 bỏ phiếu, 11 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 102 bỏ phiếu, 6 rút phiếu
Thành viên trong: 9 tháng
Loại: Thành viên
Họ và tên Mạnh Phạm Xuân

Huy chương

Đồng

Câu hỏi hay hạng III x 12
Câu trả lời hay hạng III x 4
Tri ân hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
100 điểm x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 8
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1

Bạc

Câu hỏi hay hạng II x 1
Đọc giả hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Loading...
48,780 câu hỏi
186,893 câu trả lời
58,759 bình luận
9,274 thành viên