Thành viên manh7a1

Loading...

Hoạt động của manh7a1

Điểm: 12,921 điểm (hạng #17)
Danh hiệu: Tiến sĩ
Các câu hỏi: 335 (trong đó có 209 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 674 (có 142 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 192
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 279 câu hỏi, 708 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 972 bỏ phiếu, 15 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 619 bỏ phiếu, 35 rút phiếu
Thành viên trong: 2 năm
Loại: Biên Tập Viên
Họ và tên ღᏠᎮღmanhvipaceঔ

Huy chương

Đồng

Câu trả lời hay hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
100 điểm x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 82
Điểm danh hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 35
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Bình luận hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 2
Câu hỏi hot hạng III x 70

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 6
Tri ân hạng II x 1
Điểm danh hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Câu hỏi hay hạng II x 9
Bình luận hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Chăm chỉ hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 45
Vì sự tương trợ hạng II x 2

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Vì sự công bằng hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Điểm danh hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 7
10,000 điểm x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Biên tập viên hạng I x 1
Câu hỏi hay hạng I x 4
Hè về 2019 BTC x 1
Loading...
49,591 câu hỏi
188,136 câu trả lời
58,960 bình luận
9,432 thành viên