Thành viên luonght6a

Đang tải...

Hoạt động của luonght6a

Điểm: 192 điểm (hạng #1,889)
Danh hiệu: Học sinh
Các câu hỏi: 8 (trong đó có 7 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 22 (có 10 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 32
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 44 câu hỏi, 36 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 78 bỏ phiếu, 2 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 31 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Thành viên trong: 1 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên quyen luong

Huy chương

Đồng

Câu trả lời hay hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 6
Tri ân hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
100 điểm x 1
Câu hỏi hay hạng III x 4
Bỏ phiếu hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 2
Vì sự công bằng hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Loading...
51,627 câu hỏi
190,761 câu trả lời
59,384 bình luận
9,675 thành viên