search
Chào mừng bạn đến với Lớp 6/7 Hỏi Đáp, nơi bạn có thể đặt câu hỏi về các vấn đề trong học tập hoặc đời sống có liên quan và đồng thời tham gia trả lời nhanh chóng và dễ dàng. Hãy tham gia ngay vì chúng mình đang có nhiều sự kiện hấp dẫn và những phần quà siêu to khổng lồ chờ bạn đó!

Thành viên len_len

Hoạt động của len_len

Điểm: 434 điểm (hạng #685)
Danh hiệu: Học sinh
Các câu hỏi: 44 (trong đó có 5 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 5
Các bình luận: 29
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 7 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Tri ân hạng III x 1
Cập nhật ảnh đại diện x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 40
Biên tập viên hạng III x 1
Cập nhật Thông tin đầy đủ x 1
100 điểm x 1
Điểm danh hạng III x 1

Bạc

Câu hỏi hot hạng II x 30
Đọc giả hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1

Vàng

Câu hỏi hot hạng I x 15
Loading...
...