Thành viên lehoanganh962004

Hoạt động của lehoanganh962004

Điểm: 2,607 điểm (hạng #191)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 6 (trong đó có 5 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 196 (có 19 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 37
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 77 bỏ phiếu, 6 rút phiếu
Thành viên trong: 2 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên lê hoàng anh

Huy chương

Đồng

Cập nhật ảnh đại diện x 1
Đọc giả hạng III x 1
100 điểm x 1
Tri ân hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 10
Vì sự công bằng hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 5
Vì sự tương trợ hạng III x 4

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 4
Thành tích hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 3
Vì sự tương trợ hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 3
Câu trả lời hay hạng I x 2
Vì sự tương trợ hạng I x 1

 

 

47,524 câu hỏi
185,289 câu trả lời
58,521 bình luận
8,999 thành viên