Thành viên khoadgdcn

Loading...

Hoạt động của khoadgdcn

Điểm: 517 điểm (hạng #536)
Danh hiệu: Thần đồng
Các câu hỏi: 18 (trong đó có 17 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 25 (có 5 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 4
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 19 câu hỏi, 12 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 31 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 59 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Thành viên trong: 1 tháng
Loại: Thành viên
Họ và tên

Huy chương

Đồng

Đọc giả hạng III x 1
100 điểm x 1
Tri ân hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 4
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 8
Câu trả lời hay hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Câu hỏi hay hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Loading...
50,249 câu hỏi
188,944 câu trả lời
59,082 bình luận
9,575 thành viên