Thành viên khanhhuyen07

Đang tải...

Hoạt động của khanhhuyen07

Điểm: 1,461 điểm (hạng #208)
Danh hiệu: Thần đồng
Các câu hỏi: 65 (trong đó có 55 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 87 (có 17 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 10
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 2 câu hỏi, 2 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 4 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 74 bỏ phiếu, 6 rút phiếu
Thành viên trong: 5 tháng
Loại: Thành viên
Họ và tên Khánh Huyền Đỗ

Huy chương

Đồng

Tri ân hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
100 điểm x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 6
Câu hỏi hot hạng III x 5
Chăm chỉ hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 2
Thành tích hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 2
1,000 điểm x 1
Thành tích hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Loading...
51,056 câu hỏi
189,872 câu trả lời
59,284 bình luận
9,642 thành viên