search
Chào mừng bạn đến với Lớp 6/7 Hỏi Đáp, nơi bạn có thể đặt câu hỏi về các vấn đề trong học tập hoặc đời sống có liên quan và đồng thời tham gia trả lời nhanh chóng và dễ dàng. Hãy tham gia ngay vì chúng mình đang có nhiều sự kiện hấp dẫn và những phần quà siêu to khổng lồ chờ bạn đó!

Thành viên hungpham7658

Hoạt động của hungpham7658

Điểm: 2,400 điểm (hạng #159)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 96 (trong đó có 82 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 83 (có 61 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 1
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 107 câu hỏi, 113 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 184 bỏ phiếu, 36 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 178 bỏ phiếu, 15 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Câu trả lời hay hạng III x 1
100 điểm x 1
Câu trả lời hay hạng III x 5
Tri ân hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 23
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 4

Bạc

Câu trả lời hay hạng II x 1
Đọc giả hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1

Vàng

Câu trả lời hay hạng I x 1
Đọc giả hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Loading...
...