Thành viên hoangnoitru

Loading...

Hoạt động của hoangnoitru

Điểm: 685 điểm (hạng #410)
Danh hiệu: Thần đồng
Các câu hỏi: 35 (trong đó có 20 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 28 (có 9 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 50
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 11 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 11 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 22 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Thành viên trong: 2 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Dương Đình Hoàng

Huy chương

Đồng

Tri ân hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Cập nhật ảnh đại diện x 1
100 điểm x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Xác minh thành công email x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 10
Trả lời tích cực hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Bình luận hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 2
Thành tích hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 6
Câu trả lời hay hạng II x 1
Vì sự tương trợ hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 3
Loading...
48,809 câu hỏi
186,914 câu trả lời
58,760 bình luận
9,280 thành viên