Thành viên hanhnguyen280207

Hoạt động của hanhnguyen280207

Điểm: 1,709 điểm (hạng #271)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 27 (trong đó có 26 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 58 (có 17 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 28
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 311 câu hỏi, 358 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 666 bỏ phiếu, 3 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 73 bỏ phiếu, 2 rút phiếu
Thành viên trong: 1 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Tsugumi Kuze

Huy chương

Đồng

Tri ân hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 7
Câu hỏi hot hạng III x 5
Đọc giả hạng III x 1
100 điểm x 1
Câu trả lời hay hạng III x 9
Thành tích hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1

Bạc

Câu hỏi hot hạng II x 1
Đọc giả hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Điểm danh hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1

 

 

46,812 câu hỏi
184,475 câu trả lời
58,472 bình luận
8,967 thành viên