Thành viên hanhnguyen280207

Loading...

Hoạt động của hanhnguyen280207

Điểm: 800 điểm (hạng #361)
Danh hiệu: Thần đồng
Các câu hỏi: 33 (trong đó có 32 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 59 (có 18 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 28
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 453 câu hỏi, 438 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 888 bỏ phiếu, 3 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 78 bỏ phiếu, 2 rút phiếu
Thành viên trong: 1 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Tsugumi Kuze

Huy chương

Đồng

Tri ân hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 7
Câu hỏi hot hạng III x 7
Đọc giả hạng III x 1
100 điểm x 1
Câu trả lời hay hạng III x 9
Thành tích hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1

Bạc

Câu hỏi hot hạng II x 1
Đọc giả hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Điểm danh hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Loading...
48,809 câu hỏi
186,914 câu trả lời
58,760 bình luận
9,280 thành viên