Thành viên hanhnguyen280207

Hoạt động của hanhnguyen280207

Điểm: 994 điểm (hạng #408)
Danh hiệu: Thần đồng
Các câu hỏi: 13 (trong đó có 12 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 42 (có 7 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 14
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 101 câu hỏi, 157 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 255 bỏ phiếu, 3 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 49 bỏ phiếu, 2 rút phiếu
Thành viên trong: 1 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Eru Chitanda

Huy chương

Đồng

Tri ân hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 5
Câu hỏi hot hạng III x 5
Đọc giả hạng III x 1
100 điểm x 1
Câu trả lời hay hạng III x 6
Thành tích hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1

Bạc

Câu hỏi hot hạng II x 1
Đọc giả hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1

 

 

46,331 câu hỏi
184,817 câu trả lời
58,694 bình luận
8,928 thành viên