search
Chào mừng bạn đến với Lớp 6/7 Hỏi Đáp, nơi bạn có thể đặt câu hỏi về các vấn đề trong học tập hoặc đời sống có liên quan và đồng thời tham gia trả lời nhanh chóng và dễ dàng. Hãy tham gia ngay vì chúng mình đang có nhiều sự kiện hấp dẫn và những phần quà siêu to khổng lồ chờ bạn đó!

Thành viên duongluc369215

Hoạt động của duongluc369215

Điểm: 1,333 điểm (hạng #239)
Danh hiệu: Thần đồng
Các câu hỏi: 155 (trong đó có 75 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 144 (có 24 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 222
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 153 câu hỏi, 313 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 212 bỏ phiếu, 254 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 94 bỏ phiếu, 15 rút phiếu

Huy chương

Đồng

100 điểm x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 10
Câu trả lời hay hạng III x 3
Thành tích hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Bình luận hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Tri ân hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Bình luận hạng II x 1
Chăm chỉ hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Vì sự công bằng hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1

...