Thành viên davidle2810

Loading...

Hoạt động của davidle2810

Điểm: 2,756 điểm (hạng #117)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 160 (trong đó có 149 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 159
Các bình luận: 1
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 1 câu hỏi, 1 trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 2 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 183 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Thành viên trong: 5 tháng
Loại: Học Sinh Xuất Xắc
Họ và tên

Huy chương

Đồng

Tri ân hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 21
Vì sự công bằng hạng III x 1
100 điểm x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 14
Trả lời tích cực hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 18

Bạc

Tri ân hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Đọc giả hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Thành tích hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 12

Vàng

Tri ân hạn I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Biên tập viên hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 4
Loading...
48,780 câu hỏi
186,893 câu trả lời
58,759 bình luận
9,274 thành viên