search
Chào mừng bạn đến với Lớp 6/7 Hỏi Đáp, nơi bạn có thể đặt câu hỏi về các vấn đề trong học tập hoặc đời sống có liên quan và đồng thời tham gia trả lời nhanh chóng và dễ dàng. Hãy tham gia ngay vì chúng mình đang có nhiều sự kiện hấp dẫn và những phần quà siêu to khổng lồ chờ bạn đó!

Thành viên davidle2810

Hoạt động của davidle2810

Điểm: 2,900 điểm (hạng #130)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 168 (trong đó có 158 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 168
Các bình luận: 2
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 1 câu hỏi, 4 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 3 bỏ phiếu, 2 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 190 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Tri ân hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 22
Vì sự công bằng hạng III x 1
100 điểm x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 15
Trả lời tích cực hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 35

Bạc

Tri ân hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Đọc giả hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Thành tích hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 18

Vàng

Tri ân hạn I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Biên tập viên hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 5
Đọc giả hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1
Loading...
...