Thành viên datptm2205

Đang tải...

Hoạt động của datptm2205

Điểm: 819 điểm (hạng #366)
Danh hiệu: Thần đồng
Các câu hỏi: 21 (trong đó có 20 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 53 (có 22 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 6
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 95 câu hỏi, 40 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 135 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 40 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Thành viên trong: 2 tháng
Loại: Học Sinh Xuất Xắc
Họ và tên Phan Trần Minh Đạt

Huy chương

Đồng

Câu trả lời hay hạng III x 1
100 điểm x 1
Câu trả lời hay hạng III x 6
Tri ân hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 3
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Chăm chỉ hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Loading...
51,056 câu hỏi
189,872 câu trả lời
59,284 bình luận
9,642 thành viên