search
Chào mừng bạn, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
Gửi bài tập cần hỏi của bạn ngay

Thành viên dangcoicute123

Hoạt động của dangcoicute123

Điểm: 429 điểm (hạng #700)
Danh hiệu: Học sinh
Các câu hỏi: 8 (trong đó có 8 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 31 (có 1 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 19
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 2 câu hỏi, 11 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 4 bỏ phiếu, 9 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 21 bỏ phiếu, 8 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Biên tập viên hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
100 điểm x 1
Câu hỏi hot hạng III x 8
Câu trả lời hay hạng III x 3
Vì sự tương trợ hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Cập nhật Thông tin đầy đủ x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 7

Vàng

Câu hỏi hot hạng I x 6
Đọc giả hạng I x 1
Loading...
...