search
Chào mừng bạn đến với Lớp 6/7 Hỏi Đáp, nơi bạn có thể đặt câu hỏi về các vấn đề trong học tập hoặc đời sống có liên quan và đồng thời tham gia trả lời nhanh chóng và dễ dàng. Hãy tham gia ngay vì chúng mình đang có nhiều sự kiện hấp dẫn và những phần quà siêu to khổng lồ chờ bạn đó!

Thành viên chungkieu

Hoạt động của chungkieu

Điểm: 771 điểm (hạng #414)
Danh hiệu: Thần đồng
Các câu hỏi: 2 (trong đó có 1 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 105 (có 3 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 1
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 28 bỏ phiếu, 5 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Cập nhật ảnh đại diện x 1
Đọc giả hạng III x 1
100 điểm x 1
Tri ân hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 5
Câu trả lời hay hạng III x 1
Cập nhật Thông tin đầy đủ x 1
Thành tích hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Câu hỏi hot hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Loading...
...