Thành viên chungkieu

Loading...

Hoạt động của chungkieu

Điểm: 771 điểm (hạng #371)
Danh hiệu: Thần đồng
Các câu hỏi: 2 (trong đó có 1 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 105 (có 3 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 1
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 28 bỏ phiếu, 5 rút phiếu
Thành viên trong: 2 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Kiều Đức Chung

Huy chương

Đồng

Cập nhật ảnh đại diện x 1
Đọc giả hạng III x 1
100 điểm x 1
Tri ân hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 5
Câu trả lời hay hạng III x 1
Cập nhật Thông tin đầy đủ x 1
Thành tích hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Loading...
48,780 câu hỏi
186,893 câu trả lời
58,759 bình luận
9,274 thành viên