search
Chào mừng bạn đến với Lớp 6/7 Hỏi Đáp, nơi bạn có thể đặt câu hỏi về các vấn đề trong học tập hoặc đời sống có liên quan và đồng thời tham gia trả lời nhanh chóng và dễ dàng. Hãy tham gia ngay vì chúng mình đang có nhiều sự kiện hấp dẫn và những phần quà siêu to khổng lồ chờ bạn đó!

Thành viên army_army

Hoạt động của army_army

Điểm: 1,714 điểm (hạng #203)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 51 (trong đó có 44 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 74 (có 48 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 1
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 67 câu hỏi, 82 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 148 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 173 bỏ phiếu, 5 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Câu trả lời hay hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 16
Câu hỏi hay hạng III x 30
Câu hỏi hot hạng III x 5
100 điểm x 1
Đọc giả hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1

Bạc

Câu hỏi hot hạng II x 2
Đọc giả hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Thành tích hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1

Vàng

Tri ân hạn I x 1
Đọc giả hạng I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Loading...
...