search
Chào mừng bạn, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên anhaodang

Hoạt động của anhaodang

Điểm: 1,325 điểm (hạng #269)
Danh hiệu: Thần đồng
Các câu hỏi: 119 (trong đó có 17 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 122 (có 21 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 2
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 5 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 5 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 40 bỏ phiếu, 5 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Đọc giả hạng III x 1
100 điểm x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 3
Thành tích hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Tri ân hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Loading...
...