Thành viên YunSaeYoung

Hoạt động của YunSaeYoung

Điểm: 460 điểm (hạng #733)
Danh hiệu: Học sinh
Các câu hỏi: 6 (trong đó có 5 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 24 (có 5 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 12
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 1 câu hỏi, 6 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 7 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 37 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Thành viên trong: 2 tháng
Loại: Thành viên
Họ và tên Yun Sae Young

Huy chương

Đồng

Câu trả lời hay hạng III x 1
100 điểm x 1
Câu hỏi hay hạng III x 3
Đọc giả hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 7
Thành tích hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 1

 

 

46,819 câu hỏi
184,478 câu trả lời
58,475 bình luận
8,968 thành viên