Thành viên Xuhoa13

Hoạt động của Xuhoa13

Điểm: 1,468 điểm (hạng #305)
Danh hiệu: Thần đồng
Các câu hỏi: 68 (trong đó có 22 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 83 (có 9 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 0
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 87 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Thành viên trong: 2 tháng
Loại: Học Sinh Xuất Xắc
Họ và tên

Huy chương

Đồng

Biên tập viên hạng III x 1
100 điểm x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 11
Đọc giả hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 7
Thành tích hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 1

Bạc

Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Đọc giả hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Tri ân hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1

Vàng

Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1

 

 

46,812 câu hỏi
184,475 câu trả lời
58,472 bình luận
8,967 thành viên