search
Chào mừng bạn đến với Lớp 6/7 Hỏi Đáp, nơi bạn có thể đặt câu hỏi về các vấn đề trong học tập hoặc đời sống có liên quan và đồng thời tham gia trả lời nhanh chóng và dễ dàng. Hãy tham gia ngay vì chúng mình đang có nhiều sự kiện hấp dẫn và những phần quà siêu to khổng lồ chờ bạn đó!

Thành viên VienKienThai

Hoạt động của VienKienThai

Điểm: 162 điểm (hạng #3,246)
Danh hiệu: Học sinh
Các câu hỏi: 2 (trong đó có 2 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 7 (có 2 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 6
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 4 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 4 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 21 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Câu trả lời hay hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
100 điểm x 1
Câu trả lời hay hạng III x 2
Câu hỏi hay hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Câu hỏi hay hạng II x 1
Loading...
...