Thành viên Trương HànHoạt động của Trương Hàn

Điểm: 16,634 điểm (hạng #27)
Danh hiệu: Phó giáo sư
Các câu hỏi: 196 (trong đó có 143 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 849 (có 204 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 226
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 388 câu hỏi, 245 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 621 bỏ phiếu, 12 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 724 bỏ phiếu, 18 rút phiếu
Thành viên trong: 1 năm
Loại: Quản Trị Viên
Họ và tên Hàn Trương

Huy chương

Đồng

Đọc giả hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 99
100 điểm x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 71
Chăm chỉ hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Bình luận hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 1
Huy chương đồng Hè Về 2018 x 1
Câu hỏi hot hạng III x 28

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Tri ân hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 2
Điểm danh hạng II x 1
Chăm chỉ hạng II x 1
Câu hỏi hay hạng II x 6
Câu hỏi hot hạng II x 11
Bình luận hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1
10,000 điểm x 1
Vì sự công bằng hạng I x 1
Điểm danh hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 2

 

 

46,426 câu hỏi
184,047 câu trả lời
58,422 bình luận
8,944 thành viên