Thành viên Takashi_Teruo


Hoạt động của Takashi_Teruo

Điểm: 244 điểm (hạng #1,288)
Danh hiệu: Học sinh
Các câu hỏi: 9 (trong đó có 8 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 12
Các bình luận: 20
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 9 câu hỏi, 20 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 29 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 15 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Thành viên trong: 1 tuần
Loại: Thành viên
Họ và tên Kiệt Phan

Huy chương

Đồng

Câu hỏi hay hạng III x 4
Tri ân hạng III x 1
100 điểm x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
45,794 câu hỏi
185,136 câu trả lời
59,472 bình luận
8,680 thành viên