Thành viên Takahashi Ren-

Hoạt động của Takahashi Ren-

Điểm: 52,707 điểm (hạng #2)
Danh hiệu: Giáo sư
Các câu hỏi: 430 (trong đó có 352 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 3,860 (có 327 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 1,300
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 431 câu hỏi, 1,599 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 1,853 bỏ phiếu, 177 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 2,019 bỏ phiếu, 183 rút phiếu
Thành viên trong: 2 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Takahashi Ren-

Huy chương

Đồng

Đọc giả hạng III x 1
100 điểm x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Cập nhật Thông tin đầy đủ x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 256
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Bình luận hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 291
Thành tích hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 180
Biên tập viên hạng III x 1
Cập nhật ảnh đại diện x 1
Điểm danh hạng III x 1
Xác minh thành công email x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 23

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Bình luận hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 153
Chăm chỉ hạng II x 1
Điểm danh hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 13
Câu hỏi hay hạng II x 12
Vì sự tương trợ hạng II x 2

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Vì sự công bằng hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
10,000 điểm x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Biên tập viên hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 59
Bình luận hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1
Điểm danh hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 2

 

 

46,332 câu hỏi
184,822 câu trả lời
58,694 bình luận
8,928 thành viên