search
Chào mừng bạn, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
Gửi bài tập cần hỏi của bạn ngay

Thành viên Tò mò

Hoạt động của Tò mò

Điểm: 636 điểm (hạng #494)
Danh hiệu: Thần đồng
Các câu hỏi: 11 (trong đó có 8 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 63 (có 24 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 10
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 2 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 2 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 18 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Tri ân hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
100 điểm x 1
Câu trả lời hay hạng III x 4
Vì sự công bằng hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 7
Trả lời tích cực hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 3
Trả lời tích cực hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
1,000 điểm x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 2
Loading...
...