search
Chào mừng bạn đến với Lớp 6/7 Hỏi Đáp, nơi bạn có thể đặt câu hỏi về các vấn đề trong học tập hoặc đời sống có liên quan và đồng thời tham gia trả lời nhanh chóng và dễ dàng. Hãy tham gia ngay vì chúng mình đang có nhiều sự kiện hấp dẫn và những phần quà siêu to khổng lồ chờ bạn đó!

Thành viên Stella Phạm

Hoạt động của Stella Phạm

Điểm: 3,048 điểm (hạng #113)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 81 (trong đó có 63 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 183 (có 89 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 129
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 160 câu hỏi, 217 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 373 bỏ phiếu, 4 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 254 bỏ phiếu, 31 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Tri ân hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 21
Đọc giả hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 27
100 điểm x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Cập nhật Thông tin đầy đủ x 1
Thành tích hạng III x 1
Cập nhật ảnh đại diện x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Bình luận hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 18
Bỏ phiếu hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 3

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Chăm chỉ hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Bình luận hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Điểm danh hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 3
Câu hỏi hot hạng II x 9
Vì sự tương trợ hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Điểm danh hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 3
Bỏ phiếu hạng I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Thành tích hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1

...