Thành viên SieutritueArmy


Hoạt động của SieutritueArmy

Điểm: 126 điểm (hạng #3,215)
Danh hiệu: Học sinh
Các câu hỏi: 2 (trong đó có 2 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 5 (có 2 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 1
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 6 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Thành viên trong: 3 tháng
Loại: Thành viên
Họ và tên

Huy chương

Đồng

Câu trả lời hay hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
100 điểm x 1
Câu hỏi hot hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
45,596 câu hỏi
184,869 câu trả lời
59,301 bình luận
8,593 thành viên