Thành viên SannoAiru

Đang tải...

Hoạt động của SannoAiru

Điểm: 220 điểm (hạng #1,495)
Danh hiệu: Học sinh
Các câu hỏi: 16 (trong đó có 1 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 5 (có 3 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 1
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 5 câu hỏi, 1 trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 6 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 15 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Thành viên trong: 1 tháng
Loại: Thành viên
Họ và tên

Huy chương

Đồng

Tri ân hạng III x 1
100 điểm x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 2
Loading...
51,056 câu hỏi
189,872 câu trả lời
59,284 bình luận
9,642 thành viên