Thành viên Richkid-H2O-

Đang tải...

Hoạt động của Richkid-H2O-

Điểm: 6,283 điểm (hạng #52)
Danh hiệu: Thạc sĩ
Các câu hỏi: 67 (trong đó có 58 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 500 (có 171 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 114
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 218 câu hỏi, 137 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 279 bỏ phiếu, 76 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 330 bỏ phiếu, 18 rút phiếu
Thành viên trong: 9 tháng
Loại: Thành viên
Họ và tên Nguyễn Trung Nghĩa

Huy chương

Đồng

Câu trả lời hay hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 38
100 điểm x 1
Đọc giả hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 5
Câu hỏi hay hạng III x 23
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Bình luận hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 2
Câu trả lời hay hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Thành tích hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Chăm chỉ hạng II x 1
Bình luận hạng II x 1
Câu hỏi hay hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Biên tập viên hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Vì sự công bằng hạng I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1
Loading...
51,660 câu hỏi
190,824 câu trả lời
59,389 bình luận
9,679 thành viên