Thành viên Richkid-H2O-

Loading...

Hoạt động của Richkid-H2O-

Điểm: 3,176 điểm (hạng #100)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 43 (trong đó có 29 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 250 (có 74 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 72
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 97 câu hỏi, 106 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 148 bỏ phiếu, 55 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 121 bỏ phiếu, 11 rút phiếu
Thành viên trong: 6 tháng
Loại: Thành viên
Họ và tên Nguyễn Trung Nghĩa

Huy chương

Đồng

Câu trả lời hay hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 11
100 điểm x 1
Đọc giả hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 2
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Bình luận hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 2
Câu trả lời hay hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Thành tích hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Chăm chỉ hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Biên tập viên hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Loading...
49,495 câu hỏi
187,960 câu trả lời
58,936 bình luận
9,423 thành viên