search
Chào mừng bạn, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
Gửi bài tập cần hỏi của bạn ngay

Thành viên Phat610

Hoạt động của Phat610

Điểm: 120 điểm (hạng #7,445)
Danh hiệu: Học sinh
Các câu hỏi: 2
Các câu trả lời: 12
Các bình luận: 2
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 1 câu hỏi, 3 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 4 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Đọc giả hạng III x 1
100 điểm x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 1

Bạc

Câu hỏi hot hạng II x 1
Đọc giả hạng II x 1

Vàng

Câu hỏi hot hạng I x 1
Loading...
...