Thành viên Phamthunhien

Loading...

Hoạt động của Phamthunhien

Điểm: 10,094 điểm (hạng #26)
Danh hiệu: Tiến sĩ
Các câu hỏi: 472 (trong đó có 74 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 1,666 (có 124 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 43
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 283 câu hỏi, 365 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 632 bỏ phiếu, 16 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 378 bỏ phiếu, 28 rút phiếu
Thành viên trong: 1 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên ARMY

Huy chương

Đồng

Đọc giả hạng III x 1
100 điểm x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 28
Biên tập viên hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 27
Thành tích hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 33
Vì sự tương trợ hạng III x 3
Hè về 2019 Đồng x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Chăm chỉ hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 9
Điểm danh hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Câu hỏi hay hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
10,000 điểm x 1
Chăm chỉ hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Điểm danh hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Biên tập viên hạng I x 1
Loading...
48,780 câu hỏi
186,893 câu trả lời
58,759 bình luận
9,274 thành viên