Thành viên Pé's Phạm's

Đang tải...

Hoạt động của Pé's Phạm's

Điểm: 1,156 điểm (hạng #270)
Danh hiệu: Thần đồng
Các câu hỏi: 8 (trong đó có 2 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 159 (có 10 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 31
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 33 bỏ phiếu, 3 rút phiếu
Thành viên trong: 2 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Phạm Thùy Trang

Huy chương

Đồng

Cập nhật Thông tin đầy đủ x 1
Đọc giả hạng III x 1
100 điểm x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Cập nhật ảnh đại diện x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 6
Thành tích hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 6

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Câu hỏi hot hạng II x 4
Thành tích hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 3
Loading...
51,060 câu hỏi
189,879 câu trả lời
59,286 bình luận
9,642 thành viên