search
Chào mừng bạn đến với Lớp 6/7 Hỏi Đáp, nơi bạn có thể đặt câu hỏi về các vấn đề trong học tập hoặc đời sống có liên quan và đồng thời tham gia trả lời nhanh chóng và dễ dàng. Hãy tham gia ngay vì chúng mình đang có nhiều sự kiện hấp dẫn và những phần quà siêu to khổng lồ chờ bạn đó!

Thành viên Niii_cutee

Hoạt động của Niii_cutee

Điểm: 3,716 điểm (hạng #102)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 41 (trong đó có 32 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 297 (có 158 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 12
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 17 câu hỏi, 9 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 20 bỏ phiếu, 6 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 123 bỏ phiếu, 9 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Câu trả lời hay hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
100 điểm x 1
Tri ân hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 8
Thành tích hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Tri ân hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Loading...
...