Thành viên Nguyentrantunhan

Hoạt động của Nguyentrantunhan

Điểm: 1,452 điểm (hạng #310)
Danh hiệu: Thần đồng
Các câu hỏi: 11 (trong đó có 3 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 82 (có 26 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 2
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 3 câu hỏi, 4 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 7 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 26 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Thành viên trong: 1 tháng
Loại: Biên Tập Viên
Họ và tên

Huy chương

Đồng

Câu trả lời hay hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
100 điểm x 1
Tri ân hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1

48,032 câu hỏi
185,865 câu trả lời
58,607 bình luận
9,099 thành viên