Thành viên Nguyentrantunhan

Đang tải...

Hoạt động của Nguyentrantunhan

Điểm: 1,932 điểm (hạng #167)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 29 (trong đó có 11 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 221 (có 45 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 12
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 4 câu hỏi, 27 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 31 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 67 bỏ phiếu, 4 rút phiếu
Thành viên trong: 6 tháng
Loại: Biên Tập Viên
Họ và tên

Huy chương

Đồng

Câu trả lời hay hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
100 điểm x 1
Tri ân hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 4
Biên tập viên hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 2
Điểm danh hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Loading...
51,660 câu hỏi
190,824 câu trả lời
59,389 bình luận
9,679 thành viên