Thành viên N3M5T7

Hoạt động của N3M5T7

Điểm: 5,618 điểm (hạng #59)
Danh hiệu: Thạc sĩ
Các câu hỏi: 440 (trong đó có 265 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 158 (có 15 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 7
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 66 câu hỏi, 218 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 260 bỏ phiếu, 24 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 539 bỏ phiếu, 9 rút phiếu
Thành viên trong: 3 tháng
Loại: Thành viên
Họ và tên Nguyễn Minh Trí

Huy chương

Đồng

Tri ân hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
100 điểm x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 74
Bỏ phiếu hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 71
Thành tích hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 2
Điểm danh hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 11

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Thành tích hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Chăm chỉ hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Loading...
53,228 câu hỏi
192,874 câu trả lời
59,724 bình luận
9,794 thành viên