Thành viên N3M5T7

Đang tải...

Hoạt động của N3M5T7

Điểm: 2,061 điểm (hạng #154)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 165 (trong đó có 93 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 61 (có 8 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 2
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 49 câu hỏi, 160 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 189 bỏ phiếu, 20 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 169 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Thành viên trong: 1 tháng
Loại: Thành viên
Họ và tên Nguyễn Minh Trí

Huy chương

Đồng

Tri ân hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
100 điểm x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 40
Bỏ phiếu hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 9
Thành tích hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Thành tích hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Chăm chỉ hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Loading...
51,056 câu hỏi
189,872 câu trả lời
59,284 bình luận
9,642 thành viên