search
Chào mừng bạn đến với Lớp 6/7 Hỏi Đáp, nơi bạn có thể đặt câu hỏi về các vấn đề trong học tập hoặc đời sống có liên quan và đồng thời tham gia trả lời nhanh chóng và dễ dàng. Hãy tham gia ngay vì chúng mình đang có nhiều sự kiện hấp dẫn và những phần quà siêu to khổng lồ chờ bạn đó!

Thành viên N3M5T7

Hoạt động của N3M5T7

Điểm: 5,647 điểm (hạng #61)
Danh hiệu: Thạc sĩ
Các câu hỏi: 440 (trong đó có 265 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 158 (có 15 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 7
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 66 câu hỏi, 218 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 260 bỏ phiếu, 24 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 554 bỏ phiếu, 10 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Tri ân hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
100 điểm x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 75
Bỏ phiếu hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 71
Thành tích hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 7
Điểm danh hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 11

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Thành tích hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Chăm chỉ hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 2

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Loading...
...