search
Chào mừng bạn đến với Lớp 6/7 Hỏi Đáp, nơi bạn có thể đặt câu hỏi về các vấn đề trong học tập hoặc đời sống có liên quan và đồng thời tham gia trả lời nhanh chóng và dễ dàng. Hãy tham gia ngay vì chúng mình đang có nhiều sự kiện hấp dẫn và những phần quà siêu to khổng lồ chờ bạn đó!

Thành viên MortimerNguyen

Hoạt động của MortimerNguyen

Điểm: 1,596 điểm (hạng #215)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 93 (trong đó có 23 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 69 (có 4 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 0
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 24 câu hỏi, 35 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 21 bỏ phiếu, 38 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 272 bỏ phiếu, 43 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Trả lời tích cực hạng III x 1
100 điểm x 1
Đọc giả hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 51
Vì sự tương trợ hạng III x 41
Câu trả lời hay hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 36
Tri ân hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Loading...
...