Thành viên MAN6002

Hoạt động của MAN6002

Điểm: 1,327 điểm (hạng #329)
Danh hiệu: Thần đồng
Các câu hỏi: 28 (trong đó có 19 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 51 (có 18 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 20
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 59 câu hỏi, 58 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 117 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 95 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Thành viên trong: 5 tháng
Loại: Thành viên
Họ và tên Nam Phùng

Huy chương

Đồng

Tri ân hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 14
Câu trả lời hay hạng III x 16
100 điểm x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 8
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1

 

 

46,346 câu hỏi
184,855 câu trả lời
58,805 bình luận
8,927 thành viên