Thành viên MAN6002


Hoạt động của MAN6002

Điểm: 981 điểm (hạng #404)
Danh hiệu: Thần đồng
Các câu hỏi: 19 (trong đó có 13 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 37 (có 14 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 15
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 38 câu hỏi, 38 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 76 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 75 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Thành viên trong: 3 tháng
Loại: Thành viên
Họ và tên Nam Phùng

Huy chương

Đồng

Tri ân hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 10
Câu trả lời hay hạng III x 14
100 điểm x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 3
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
45,794 câu hỏi
185,136 câu trả lời
59,472 bình luận
8,680 thành viên