search
Chào mừng bạn đến với Lớp 6/7 Hỏi Đáp, nơi bạn có thể đặt câu hỏi về các vấn đề trong học tập hoặc đời sống có liên quan và đồng thời tham gia trả lời nhanh chóng và dễ dàng. Hãy tham gia ngay vì chúng mình đang có nhiều sự kiện hấp dẫn và những phần quà siêu to khổng lồ chờ bạn đó!

Thành viên Linh RiPy

Hoạt động của Linh RiPy

Điểm: 299 điểm (hạng #1,015)
Danh hiệu: Học sinh
Các câu hỏi: 7 (trong đó có 5 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 45 (có 5 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 28
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 8 bỏ phiếu, 2 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Tri ân hạng III x 1
Cập nhật Thông tin đầy đủ x 1
Đọc giả hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Cập nhật ảnh đại diện x 1
100 điểm x 1
Câu hỏi hot hạng III x 9
Trả lời tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 2
Thành tích hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 3

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 1
Loading...
...