search
Chào mừng bạn đến với Lớp 6/7 Hỏi Đáp, nơi bạn có thể đặt câu hỏi về các vấn đề trong học tập hoặc đời sống có liên quan và đồng thời tham gia trả lời nhanh chóng và dễ dàng. Hãy tham gia ngay vì chúng mình đang có nhiều sự kiện hấp dẫn và những phần quà siêu to khổng lồ chờ bạn đó!

Thành viên Lê Văn Hoàng Tấn

Hoạt động của Lê Văn Hoàng Tấn

Điểm: 8,324 điểm (hạng #41)
Danh hiệu: Thạc sĩ
Các câu hỏi: 9 (trong đó có 4 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 721 (có 159 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 40
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 71 câu hỏi, 39 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 110 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 380 bỏ phiếu, 19 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Đọc giả hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
100 điểm x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 59
Trả lời tích cực hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 3

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
10,000 điểm x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Loading...
...