Thành viên Lê Văn Hoàng Tấn

Loading...

Hoạt động của Lê Văn Hoàng Tấn

Điểm: 8,304 điểm (hạng #38)
Danh hiệu: Thạc sĩ
Các câu hỏi: 9 (trong đó có 4 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 723 (có 157 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 40
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 71 câu hỏi, 39 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 110 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 375 bỏ phiếu, 19 rút phiếu
Thành viên trong: 2 năm
Loại: Thành viên (đã khóa)
Họ và tên Tấn Hoàng

Huy chương

Đồng

Đọc giả hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
100 điểm x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 58
Trả lời tích cực hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
10,000 điểm x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Loading...
48,780 câu hỏi
186,893 câu trả lời
58,759 bình luận
9,274 thành viên